Aktualności

Mobbing w miejscu pracy

2019-03-09

"Mobbing w pracy to stosowanie przede wszystkim terroru psychicznego, przemoc fizyczna to już bardzo skrajna wersja prześladowania. Określenie "mobbing w pracy" jest ściśle związane z miejscem zatrudnienia i oznacza prześladowanie pracownika."

Stres w miejscu pracy

2013-10-14

 

Stres w miejscu pracy może dotknąć każdego bez względu na zajmowane stanowisko. Może wystąpić w każdym sektorze i w organizacji dowolnej wielkości. Stres ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo poszczególnych osób, lecz również rzutuje na funkcjonowanie organizacji i gospodarek krajowych.

Szkolenia BHP w formie E-learningu

2013-03-14

Szkolenia BHP okresowe w formie E-learningu Obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu bhp wynika z art. 2373 par. 2 kodeksu pracy. Obejmuje zarówno szkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić do pracy, jak i szkolenia okresowe. Szkolenie przez Internet, czyli samokształcenie kierowane W pr...

Wypadek przy pracy

2013-01-24

Pojęcie wypadku przy pracy Aby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy muszą zaistnieć jednocześnie następujące elementy: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, powodować uraz lub śmierć. Kryterium nagłości przesądza o tym, czy dane zdarzenie zakwalifikuje się jako wypadek przy pr...

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

2012-11-29

Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (J.t.Dz.U.2009r. Nr178p0z.1380 z późn.zm.) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarn...