Szkolenia BHP w formie E-learningu

Opublikowane: 2013-03-14

Szkolenia BHP okresowe w formie E-learningu

Obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu bhp wynika z art. 2373 par. 2 kodeksu pracy. Obejmuje zarówno szkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić do pracy, jak i szkolenia okresowe.

Szkolenie przez Internet, czyli samokształcenie kierowane

W praktyce szkolenia najczęściej przybierają formę instruktażu opierającego się na bezpośrednim kontakcie z instruktorem. Nie jest to jednak jedyna możliwa forma. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszkolenie pracownika może się odbywać w formie:

 • instruktażu,
 • kursu,
 • seminarium
 • samokształcenie kierowanego.

Szkolenie przez Internet należy zaliczyć do tej ostatniej kategorii, czyli samokształcenia kierowanego. Zgodnie z przepisami to właśnie ta forma szkolenia umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Z rozporządzenia wynika, że w formie elektronicznej mogą się odbyć tylko szkolenia okresowe i wyłącznie w odniesieniu do określonych grup pracowników. Mianowicie w formie e-learningu szkolenie okresowe mogą odbyć pracownicy:

 • administracyjno-biurowi,
 • inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osoby będące pracodawcami bądź osoby kierujące pracownikami (np. brygadzista),
 • inni pracownicy, jeżeli charakter ich pracy wiąże się z narażeniem na warunki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia bądź ich praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie jest jednak dopuszczalne przeprowadzenie szkolenia w formie e-learningu w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie okresowe, również to odbyte w formie elektronicznej, powinno się zakończyć egzaminem sprawdzającym przed powołaną przez organizatora szkolenia komisją.

Szkolenia w formie e-learningu wyróżniają się tym, iż:

 • możesz je przeprowadzić w dowolnym dla Ciebie momencie,
 • nie musisz dostosowywać się do terminów narzuconych przez trenerów,
 • nie dezorganizują harmonogramu pracy w Twojej firmie,
 • opierają się na udowodnionych przez współczesnych naukowców technikach skutecznego przyswajania wiedzy,
 • wykorzystując prezentacje multimedialne sprawiają, że nauka staje się ciekawsza i przyjemniejsza,
 • techniki audiowizualne, które są wykorzystywane przez szkolenia online pozwalają na zatrzymanie materiału, bądź jego powtórzenie, dzięki czemu nauka odbywa się w tempie dostosowanym do własnych możliwości,
 • ograniczony jest również stres, który towarzyszy podczas pracy w grupie,
 • niższa cena od standardowych szkoleń.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.