Usługi BHP i PPOŻ

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu BHP:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie BHP,

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP,

 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

 • wykonywanie analizy stanu BHP w zakładzie pracy,

 • tworzenie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • nadzór nad warunkami pracy,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi,

 • pomoc w realizowaniu nakazów i wystąpień pokontrolnych,

 • zlecanie wykonywania badań środowiska pracy i nadzór nad nimi,

 • terminowość i wysoki poziom oferowanych usług.

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą m.in.:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

 • szkolenia z zakresu ochrony ppoż. wraz z nauką obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,

 • oznakowanie, rozmieszczenie i wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,

 • przeprowadzanie i koordynacja próbnych alarmów oraz ewakuacji,

 • wykonywanie audytów przeciwpożarowych,

 • opracowywanie i wdrażanie instrukcji, procedur,wewnętrznych regulaminów itp. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.