Szkolenia BHP

Zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych naszej firmy

Korzystając z doświadczenia zawodowego naszych wykładowców, prowadzimy profesjonalnie, obowiązkowe (okresowe) szkolenia  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach szkoleń oferujemy:

Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny – wymagany na każdym stanowisku pracy od pierwszego dnia zatrudnienia.

Szkolenia okresowe – wymagane na wszystkich stanowiskach pracy. Czas trwania i ich forma zależy od stanowiska na którym zatrudniona jest szkolona osoba.

Szkolenia te przewidziane są dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

  • robotniczych,

  • administracyjno-biurowych,

  • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,

  • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej - szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Szkolenia zawierają niezbędny zakres wiadomości tak, aby każdy ich uczestnik potrafił odnaleźć się w sytuacji ratowniczej. Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych.

Szkolenie osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy szkolenie przygotowujące uczestników do prawidłowego reagowanie w sytuacjach wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz organizowania i prowadzenia ewakuacji.

Wychodząc naprzeciw naszemu klientowi szkolenia przeprowadzamy w jego siedzibie, w dogodnym dla niego terminie lub na jego życzenie w naszej sali wykładowej.

Szkolenie poprzedzamy wywiadem na temat charakteru i zagrożeń występujących na Państwa stanowiskach pracy. W ramach każdego szkolenia przekazujemy uczestnikom odpowiednie materiały. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem zgodnie z odpowiednimi wymogami, a uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia obowiązkowe nie muszą być nudne. Naukę uatrakcyjniamy stosując najnowsze techniki multimedialne, prezentacje oraz projekcje filmowe.

Cenne doświadczenie oraz śledzenie najnowszych metod, stosowanych w zakresie szkoleń, pozwala nam oferować Państwu tylko kursy, gwarantujące efektywne nabycie nowych umiejętności.

Zapraszamy do współpracy.